UBEZPIECZENIE NAGROBKA GRATIS!

W tym roku mamy dla Państwa ofertę ubezpieczenia nagrobka na całą jego wartość! Ubezpieczenie dodawane jest GRATIS do większości naszych pomników! Istnieje też możliwość wykupienia ubezpieczeia na pomnik już istniejący. Ubezpieczenie pokrywa koszty np. dewastacji pomnika, uszkodzenia czy kradzieży.